Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.


Jeśli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi na swoje pytanie - zadzwoń
lub napisz e-mail - z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie
>Home > FAQ

 • W jaki sposób Venta-Airwasher nawilża?
  Venta-Airwasher działa w oparciu o metodę zimnego odparowania wody. Walce obracające się w wodzie mają łączną powierzchnię 4,2 m2. Kiedy suche powietrze trafia na powierzchnię walców, z powierzchni czynnej odparowywana jest woda i tak dowilżone powietrze emitowane jest następnie do pomieszczenia. W chwili gdy pomieszczenie osiągnie odpowiedni poziom wilgotności, woda przestaje odparowywać. Tym sposobem wykluczono możliwość przewilżenia.
 • W jaki sposób Venta oczyszcza?
  Zanieczyszczenia z powietrza takie jak: kurz, pyłki i dym zostają wciągnięte i przepuszczone przez rotujące walce. Zanieczyszczenia przyklejają się do mokrej powierzchni walców i spłukane osadzają się na dnie basenu. Jednak tylko czysta woda odparowuje. Zgromadzone w basenie zanieczyszczenia usuwamy co 10-14 dni.
 • Czy cząsteczki zanieczyszczeń lub składniki środka higienicznego Venta mogą być uwalniane do pomieszczenia wraz z emitowanym powietrzem?
  Venta-airwasher działa w oparciu o metodę zimnego odparowania wody. Metoda zimnego odparowania wody eliminuje możliwość uwalniania aerozoli (cząstek zanieczyszczeń rozproszonych w powietrzu) do pomieszczenia. Aby udowodnić prawdziwość tego twierdzenia organizacja TUV Nord została poproszona o przeprowadzenie testów. Testy TUV Nord potwierdziły, iż żadne aerozole (cząstki rozproszone w powietrzu) zdolne przeniknąć do płuc człowieka nie zostały uwolnione do pomieszczenia, niezależnie czy stosowano Środek higieniczny Venta czy nie.
 • Kiedy najlepiej używać Ventę?
  Venta może pracować w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę. Jej używanie zależy od potrzeb indywidualnych. Ponieważ Venta jest urządzeniem energooszczędnym, koszty zużycia prądu są bardzo niskie nawet gdy używamy jej przez całą dobę. Aby uzyskać trwałe rezultaty powinna pracować w trybie ciągłym.
 • Jaki poziom wilgotności możemy uzyskać i jak często należy uzupełniać wodę?
  W zależności od warunków uzyskamy 40-55% wilgotności względnej. Czynniki wpływające na poziom wilgotności to: ogrzewanie/chłodzenie, rozkład mieszkania i jego wyposażenie, cyrkulacja powietrza i ilość wody w urządzeniu. W przesuszonych pomieszczeniach przez pierwsze dni użytkowania zaobserwujemy wzmożone odparowywanie wody czemu może towarzyszyć niższy poziom wilgotności. Woda w zbiorniku powinna być uzupełniana codziennie.
 • Gdzie najlepiej ustawić Ventę?
  Venta powinna stać na podłodze w najbardziej centralnym miejscu, najlepiej z daleka od okien i źródeł ogrzewania. Ustawienie musi umożliwiać przepływ powietrza przez urządzenie. Należy pamiętać zatem o zachowaniu odległości 0,5 m od ściany pokoju.
 • Czy otwarte okna i drzwi zewnętrzne wpływają na efektywność pracy Venty?
  Urządzenie pracuje najskuteczniej w pomieszczeniach zamkniętych - podobnie jak klimatyzacja! Drzwi wewnętrzne mogą zostać otwarte - poprawi to wymianę powietrza między pomieszczeniami.
 • Czy niezbędne jest stosowanie Środka higienicznego Venta-Airwasher?
  Środek higieniczny zapobiega gromadzeniu się twardych i trudnych do usunięcia osadów mineralnych - łatwo je potem wypłukać przy wymianie wody. Dodatkowo Środek higieniczny wzmaga skuteczność urządzenia tworząc na walcach warstewkę wody (zamiast "zroszenia"), dzięki czemu wykorzystuje każdy cm2 powierzchni czynnej walców. Środek higieniczny eliminuje także nieprzyjemne zapachy.
 • Co się stanie gdy woda wyparuje całkowicie, a urządzenie pracuje nadal?
  Venta-airwasher nawilża i oczyszcza wyłącznie gdy jest w nim woda. Związany środkiem higienicznym brud i kurz z powietrza pozostaje na dnie zbiornika. LW14/24/44: Urządzenie nadal działa bez wody. Silnik nie ulegnie uszkodzeniu. LW15/25/45: posiadają automatyczny wyłącznik, który działa przy zbyt niskim poziomie wody.
 • Czy musimy dodać Środek higieniczny Venta po całkowitym wyschnięciu zbiornika?
  Nie, ponieważ składniki Środek higienicznego są nielotne i pozostają w urządzeniu w postaci suchej substancji. Wystarczy nalać świeżej wody by rozpuścić aktywny Środek higieniczny. Jedna dawka środka higienicznego chroni urządzenie przed osadami wapniowymi przez 10-14 dni.
 • Co zrobić gdy urządzenie nie pracowało przez dłuższy okres czasu?
  Po prostu poddaj je gruntownemu czyszczeniu za pomocą oczyszczacza/odkamieniacza Venta. Wskazówka: dokonaj tego przed planowaną przerwą w używaniu Venty, dzięki czemu osady w urządzeniu nie zdążą wyschnąć i stwardnieć.
 • Jak najlepiej czyścić Ventę?
  Co 10-14 dni wytrzyj basen wilgotną gąbką. Opłucz walce i ewentualnie przetrzyj je szczoteczką bądź gąbką. Okresowo używaj oczyszczacza/odkamieniacza Venty. Zawsze dbaj by silnik nie był narażony na kontakt z wodą. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi.
 • Który model Venty będzie dla mnie odpowiedni?
  Należy zmierzyć pomieszczenie (długość x szerokość), w którym ma pracować urządzenie i dobrać odpowiedni model zgodnie z parametrami podanymi w tabeli danych technicznych.
 • W jaki sposób działa Środek higieniczny Venta-Airwasher?
  Środek higieniczny Venta jest kombinacją substancji czynnych, które zapewniają nienaganną pracę oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza Venta przez dłuższy czas. Zapobiega tworzeniu się osadów wapniowych i wzmaga proces odparowania dzięki zmniejszaniu napięcia powierzchniowego wody. Równomiernie rozprowadza na płytkach walca warstewkę wody (zamiast "zroszenia"), dzięki czemu urządzenie może nawilżać i oczyszczać powietrze w sposób bardziej optymalny.
 • Co wchodzi w skład dodatkowego Środka higienicznego Venta-Airwasher?
  Środek higieniczny Venta-Airwasher składa się z kombinacji substancji czynnych i dodatków. Komponenty pochodzą z renomowanych przedsiębiorstw chemicznych, które zajmują się technologią, higieną i uzdatnianiem wody. Wszystkie dodatki w produkcie Venta są również stosowane w innych produktach codziennego użytku i zostały sprawdzone na przestrzeni wielu lat. Dane dotyczące składników: kationowe środki powierzchniowo czynne <5% fosfoniany, środki konserwujące, substancje pomocnicze.
 • Czy Środek higieniczny Venta-Airwasher ulega rozpadowi biologicznemu?
  Substancje czynne Środka higienicznego Venta ulegają biodegradacji. Proces ten można zaobserwować w ciągu 10-15 dni czasu stosowania środka. Pozostałe substancje dodatkowe i produkty ich reakcji to substancje występujące w naturze, które nie oddziałują szkodliwie na środowisko. Resztki wody przy wymianie mogą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Wyniki testów kationowych środków powierzchniowo-czynnych: OECD test potwierdzający:>90%, metoda: OECD 302 A Test zmodyfikowany SCAS:> 99%; czas trwania testu: 7 dni; metoda: OECD 302 A Wydzielanie CO2: 95,5% ; łatwo ulegają biodegradacji; czas trwania testu: 28 dni; metoda: OECD 301 B
 • Czy Środek higieniczny Venta-Airwasher jest szkodliwy?
  Ponad dziesięcioletnia praktyka udowodniła, że Środek higieniczny Venta-Airwasher całkowicie sprawdził się w urządzeniach do oczyszczania powietrza, co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek negatywnych skutków dla zdrowia. Wręcz przeciwnie, wiele osób cierpiących na alergie na pyłki i kurz używa oczyszczaczy powietrza przez cały rok - również poza okresem upałów.
 • Jak należy dozować Środek higieniczny Venta?
  Wodę w urządzeniu należy zmieniać co 10-14 dni. Dawkę Środka higienicznego dodaje się tylko przy wymianie (a nie przy uzupełnianiu) wody. Skala dla danego typu urządzenia znajduje się na tylnej stronie butelki.
 • Czy Środek higieniczny Venta-Airwasher podlega obowiązkowi oznaczenia?
  Zgodnie z dzisiejszymi, coraz bardziej surowymi przepisami m.in. zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych, Środek higieniczny Venta-Airwasher nie podlega obowiązkowi oznaczania. Środek ten nie zawiera stężenia substancji, dla których wymagane byłyby szczególne wskazówki odnośnie stosowania lub utylizacji. Oczywiście jak w przypadku wszystkich stosowanych w gospodarstwie domowym środków do czyszczenia i pielęgnacji należy obchodzić się z nimi ostrożnie i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Jak należy przechowywać Środek higieniczny Venta-Airwasher ?
  Środek higieniczny Venta-Airwasher należy przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i ciemnym.
 • Jaka jest trwałość Środka higienicznego Venta-Airwasher ?
  Trwałość produktu: 2 lata Po otworzeniu butelki Środek higieniczny Venta-Airwasher należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.
 • Czy osad w dolnej części urządzenia i na walcach zakłóca działanie oczyszczacza powietrza?
  Nie. Wszelkie pozostałości w dolnej części urządzenia oraz na wielopłytkowych walcach NIE mają negatywnego wpływu na poprawne funkcjonowanie oczyszczacza powietrza. Użycie dodatkowego środka higienicznego Venta gwarantuje prawidłową higieniczną pracę urządzenia.
 • Jaka jest trwałość olejków aromatycznych
  Jeśli są przechowywane prawidłowo - w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu- mogą być przechowywane przez kilka lat.
 • Czy olejki aromatyczne Venta na podstawie wskazań i symboli ostrzegawczych na etykietach należy klasyfikować jako szkodliwe dla zdrowia?Czy olejki aromatyczne Venta na podstawie wskazań i symboli ostrzegawczych na etykietach należy klasyfikować jako szkod
  Nie, olejki aromatyczne Venta nie są klasyfikowane jako szkodliwe dla zdrowia.Składają się one, bowiem w 100% z naturalnych olejków eterycznych,te zaś z licznych substancji naturalnych. Żaden określonyolejek aromatyczny Venta, jako produkt finalny, nie jest wprawdzie, zgodnie z założeniami ustawowymi, klasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia, jednak określone własności poszczególnychich składników muszą być rozważane osobno. Stąd nasze olejki aromatyczne oceniamy zgodnie z aktualnymi wskazaniami odnośnie oznaczania zawartymi, w wytycznej UE w sprawie materiałów i ich sporządzania. Uwzględnia się tu obszary, wykraczające poza zakres stosowania olejków aromatycznych(np. połknięcie, kontakt ze skórą itd.), aby użytkownik mógł z nimi odpowiednio postępować i podejmować odpowiednie środki ostrożności. Także wymienione substancje zapachowe niewywołują u znakomitej liczby użytkowników jakichkolwiek niepożądanych reakcji. Alergicy ze zwykłej przezorności powinni skontrolować składniki zapachowe, czy nie znajduje się pośród nich któryś z ich indywidualnych alergenów.

Korzyści

Venta-Airwasher to pierwsze urządzenie przeznaczone do domów oraz pomieszczeń biurowych wykorzystujące system "mycia powietrza" bez wymiennych wkładów filtrujących.
 • Venta
  Środek higieniczny
  500ml
  70 zł
 • Venta
  Odkamieniacz

  250 ml
  4o zł
 • Venta
  Akcesoria pakiet
  Środek higieniczny,
  Odkamieniacz,
  Olejki
  250 ml
  170 zł
 • Venta
  LW-15
  Nawilża do 20 m²
  Oczyszcza do 10 m²

  849 zł
 • Venta
  LW-25
  Nawilża do 40 m²
  Oczyszcza do 20 m²

  1249 zł
 • Venta
  LW-45
  Nawilża do 75 m²
  Oczyszcza do 40 m²

  1649 zł
 • bb

Facebook