Firma Venta troszczy się o środowisko naturalne.

Urządzenia Venta-Airwasher wykonano w 100% z użyciem energii ekologicznej.
>Home >Products >LW15

Authorized Economic Operator (AEO)

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) - jest zasadniczym elementem polityki bezpieczeństwa UE i ma na celu ochronę zintegrowaną międzynarodowego łańcucha dostaw od producenta do konsumenta. Od września 2011 Venta-Luftwäscher GmbH posiada certyfikat AEO

Zielona energia

Do produkcji urządzeń Venta-Airwasher używana jest wyłącznie energia ze źródeł odnawialnych  • Certyfikat ochrony klimatu

Raport TÜV NORD

System Venta-Airwasher eliminuje możliwość uwalniania do powietrza aerozoli (cząstek zanieczyszczeń rozproszonych w powietrzu)  • Raport DMT

Facebook